NORTHERN blir medlem i HP:s Developer and Solution Partner Program

Stockholm – 10:e November 2008: NORTHERN, marknadsledande inom programvara för
smart och effektiv datalagringshantering meddelar idag att de har blivit medlem i Hewlett
Packards Developer and Solution Partner Program (DSPP). Northern kommer som medlem i
HP DSPP jobba nära HP för att erbjuda kunder ett mer effektivt sätt att hantera sina
lagringsresurser genom minimering av administration och maximering av allmän produktivitet.

Mjukvarulösningen Northern Storage Suite levererar heltäckande storage management till de
mest krävande heterogena enterprise-miljöerna så att företag kan få en mer kostnadseffektiv
användning av lagringsresurserna och garantera att affärskritisk data alltid är lättillgängligt.
Northern Storage Suite tillhandahåller flexibel, detaljrik och skalbar datalagringshantering med
minimal påverkan på systemet. Funktionerna inkluderar marknadsledande diskkvoter och
filblockering, heltäckande rapportering, en slutanvändarportal och nyckelfärdig
interndebitering. Northern Storage Suite kan på ett centraliserat sätt hjälpa dig att identifiera
och återta dåligt utnyttjad kapacitet, kontrollera användarbeteende, göra slutanvändarna
ansvariga för den data de sparar samt kunna korrekt prognostisera lagringsbehoven både för
individuella servrar och för hela företaget.

Med hjälp av Northern Storage Suite kan företag ta sig an utmaningarna i dagens
heterogena storage-miljöer med en kombination av enkelhet, flexibilitet och
kontroll
”, säger Thomas Vernersson, Northerns VD. “Programsviten låter kunderna få
ut maximalt från sin existerande datalagring och spara pengar genom effektiv
storage management.


Förutom sitt medlemskap i HP DSPP så är Northern även guldmedlem i HP Information
Management and Software Partner Program. Genom att använda denna tekniska,
försäljnings- och marknadsmässiga support som hävstång kan Northern erbjuda kunder ett än
mer kostnadseffektivt sätt att ta hand om deras datalagringsmiljö och säkra datakvaliteten på
existerande data.

ISV:s söker ofta nya vägar för att hjälpa sina kunder och öka sin marknadsandel”,
säger Kristy Ward, worldwide marketing and business development manager,
Developer and Solution Partner Program, HP. “Genom ett medlemskap i HP DSPP
kan Northern utnyttja ett världsomspännande nätverk för att enklare utveckla och
marknadsföra lösningar som fungerar med HP:s produktportfölj.


OM NORTHERN
Världsledande mjukvaruföretag som specialiserat sig på att utveckla pålitliga, flexibla och lättanvända Storage
Management lösningar. Tusentals organisationer i fler än 50 länder använder idag någon av Northerns lösningar
och mer än hälften av företagen på Fortune Global 100 väljer Northern Storage Suite när de ska implementera
en komplett SRM strategi. Northern har huvudkontoret i Stockholm och egen representation USA, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland och Holland. Northern Storage Suite finns tillgänglig via återförsäljare över hela världen.
Northern ingår i börsnoterade Intoi AB (publ).

 

Download pdf

North America HQ

NORTHERN Parklife, Inc.
301Edgewater Place, Suite 100
Wakefield, MA 01880
USA

Voice: 781.968.5424
Fax: 781.968.5301

salesUS@northern.net

 

Additional Contact Information

EMEA & APAC HQ

NORTHERN Parklife AB
St. Göransgatan 66
112 33 Stockholm
Sweden

Voice: +46 8 457 50 00

salesHQ@northern.net

Northern Parklife©2018 northern parklife

privacy statement 
terms of use